Дошкільна освіта

Відповідно до завдань, визначених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та районною Комплексною програмою розвитку освіти Жовтневого району на 2011-2015 роки, за 2014-2015 навчальний рік проведено ряд заходів щодо створення умов для доступності дошкільної освіти, серед яких важливе місце було відведено створенню навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» на базі Засільської та Партизанської ЗОШ І-ІІ ст.

Загалом, упродовж року створено 53 додаткових місць.

Показники охоплення організованою дошкільною освітою становлять: дітей віком від 1 до 6 років - 66,3% (у тому числі 66,6% у сільській та 64,6% у міській місцевостях); віком від 3 до 6 років – 98,1% (у міській місцевості – 92,1%, у сільській – 99,1%). Суспільним дошкільним вихованням охоплено 1915 дошкільників. Для порівняння: у 2013 р. – 1699. Тобто кількість збільшилася на 216 дітей. Відмічається також і динаміка росту охоплення дітей віком від 3 до 5 років (2010 р. – 1 244 дитини , 2014 р. – 1 815 дітей).

Однак, незважаючи на вжиті заходи, залишається високим показник наповнюваності садочків. На 100 місцях у дитячих садках селищ міського типу Воскресенське та Первомайське в середньому виховується 120 дітей, сільська місцевість – 112. Турбує наявність черг на влаштування дітей у дошкільні заклади (таких заяв майже 90, у тому числі від батьків дітей віком від 3 до 6 років – 36).

У районі проживає 619 дітей п’ятирічного віку. 465 (75,1%) із них відвідують ДНЗ, 41 (6,6%) – дошкільні групи у складі НВК, під соціально-педагогічним патронатом знаходиться 87 дітей, 26 дітей відвідують перші класи загальноосвітніх шкіл. Охоплення п’ятирічок різними формами дошкільного виховання    складає   -  100%.

 

Збільшенню показника охоплення дітей сприяє і запровадження різних форм залучення малюків до здобуття дошкільної освіти.  Соціально-педагогічним патронатом охоплено 110 дітей віком від 3 до 6 років. Порівняно з минулим роком кількість таких дітей збільшилася на 4%. Позитивний досвід такої діяльності накопичено в Пересадівському, Котляревському, М.-Погорілівському №1, Грейгівському  та інших дошкільних навчальних закладах. Педагоги проводять роз’яснювальну роботу серед батьків про важливість дошкільної освіти, запрошують їх до дитячих садків, із метою ознайомлення з роботою закладів.

Велика увага районними органами влади спільно з головами сільських рад, відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації приділяється покращенню матеріально-технічного забезпечення дошкільних навчальних закладів.

У 2014 році на капітальні та поточні ремонти дошкільних навчальних закладів витрачено 145 758 грн. районного бюджету, 899 798 грн. місцевого бюджету, 319 190 грн. спонсорської допомоги. Відремонтовано покрівлю Лучівського ДНЗ, проведено ремонт котельні Квітневого НВК. Також проведено капітальний ремонт харчоблоку та системи вентиляції Воскресенського ДНЗ, приміщень Коларівського ДНЗ, перекрито харчоблок Лупарівського ДНЗ, проведено опалення та замінено електропроводку на харчоблоці Миколаївського ДНЗ, відремонтовано приміщення М.-Погорілівського №1 та М.-Погорілівського №3 садків,  спортивно-музичної  зали Лучівського та Лупарівського ДНЗ.  Замінено 30 віконних та 4 дверних блоків на загальну суму  88700 грн. Встановлено тіньові навіси на майданчиках Миколаївського та Грейгівського ДНЗ, а також Капустинського НВК. На утримання дошкільних закладів протягом 2014 року були здійснені видатки на загальну суму 21 860,853 тис.грн.  (2013 рік - 20 084 285,54 грн.).

У системі дошкільної освіти працює 172 педагогічних працівників, серед яких 71 мають вищу освіту (41,3%), 87 - середню спеціальну (50,6%), 14 – середню загальну (всі вони заочно навчаються в МДУ імені В,О.Сухомлинського та Новобузькому педагогічному коледжі).  Поступово збільшується кількість практичних психологів. На сьогодні 5 практичних психологів працюють у  дошкільних закладах району.

 

 

 

 

 

Забезпечується систематичне підвищення професійної компетентності педагогів, їх курсова підготовка та атестація.

Разом з тим, існує проблема щодо кадрового забезпечення дошкільних навчальних закладів фахівцями з відповідною освітою.

Кожен дошкільний навчальний заклад району в повному обсязі реалізовує Базовий компонент як державний стандарт дошкільної освіти, забезпечуючи збалансований розвиток дитини. Особлива увага приділяється розвитку особистості дошкільника, вихованню в нього шанобливого ставлення до сім’ї, родини, держави, забезпеченню якісної підготовки до школи та до подальшого життя.

Одним із основних інструментів забезпечення якісної освіти є впровадження у діяльність дошкільних закладів різноманітних інноваційних технологій та методик, зокрема елементів ТРВЗ та елементів технології розвитку творчої особистості за методикою Г. Альтшуллера; навчання ранньому читанню за методикою М.Зайцева; використання коректурних таблиць Н.Гавриш, прийомів казкотерапії, з метою розвитку творчих та мовленнєвих здібностей; застосування методики М. Єфименко "Театр фізичного виховання"; впровадження елементів елементарного музикування за системою Карла Орфа. Впровадження даних інформаційно-інноваційних технологій дає  можливість покращити розвиток управління та результати освітньо-виховного процесу.

Збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят,  застосування здоров’яформуючих та здоров’язбережувальних методик і технологій -  стало одним із пріоритетних завдань 2014/2015 навчального року.

Питання «Інноваційні технології в організації фізкультурно-оздоровчої роботи в різновікових групах малокомплектних дошкільних навчальних закладів» розглядалося під час обласного міжрайонного семінару, який пройшов  на базі Лиманівського ДНЗ «Струмочок» (завідувач Кравець О.Л.), та районного семінару-практикуму для керівників дошкільних навчальних закладів (Пересадівський ДНЗ, завідувач Настюк О.Г.).

Якою прогресивною не була б методика, успішність навчально-виховної роботи залежить насамперед від компетентності педагога. Тому вся система методичної роботи була спрямована на розвиток творчої індивідуальності педагогічних і керівних кадрів, а також на вдосконалення їхньої професійної та фахової майстерності. 

Для  підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, системного підходу до методичного забезпечення навчально–виховного процесу, в минулому навчальному році було організовано роботу методичних об’єднань вихователів (керівник Павленко О.М.), музичних керівників (керівник Логвінюк О.В.), школи молодого вихователя «Сходинки до майстерності» (керівник Ліпінська Л.В.), Інтернет-школи професійного зростання молодого керівника  (керівник Кравець О.Л.).    

                                                                                        Педагогічні працівники Галицинівського дитячого садка взяли участь в роботі обласної творчої  лабораторії вихователів дошкільних навчальних закладів із проблем духовно-морального виховання дітей дошкільного віку та Всеукраїнському фестивалі-огляді матеріалів із досвіду роботи з патріотичного виховання за темою «Україна – рідний край».

Вихователь Кириленко С.С. та практичний психолог Сікаленко Р.О. (Лупарівський ДНЗ) стали лауреатами заочного обласного конкурсу кращих портфоліо з відеоматеріалами «Педагогічний досвід освітян регіону – 2015».

Особистісно-орієнтоване спрямування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах передбачає всебічний гармонійний розвиток дітей та своєчасне виявлення і розвиток природних нахилів, задатків, здібностей маленьких вихованців. Для роботи з обдарованими дітьми створюються спеціальні умови, розгортається діяльність гуртків. Особливо популярні гуртки з хореографії, театралізованої діяльності, шахів, образотворчого мистецтва. В дошкільних закладах району працює 18 гуртків, якими охоплено 165 дошкільнят. Вважаємо за потрібне поширити також практику організації роботи гуртків, спрямованих на збереження здоров’я дітей, адже головне в освіті – здоров’я кожної дитини.